Bulgaristan'da Doktora Eğitimi

Doktora akademik yetkinliğin ve entelektüel birikimin en son aşamalarından birisidir. Bu proğrama katılan bir kişi ders izlemekten çok araştırmaya ağırlık verir. Yurtdışında yapılan Doktora programı çok büyük avantajlar sağlar. Modern ve bilgiye dayalı bir iş ve akademi dünyasında yaşıyoruz, bu nedenle bu proğram sadece üniversitelerde akademisyen olmak isteyenler için değil, iş dünyasında, kariyerlerinde daha iyiyi hedefleyenler için önem arz etmektedir. Doktora yapan pek çok kişi özel sektörde çok büyük yerel veya uluslar arası kurumlarda çalışmaktadır. Özellikle uluslararası şirketler Doktora yapmış kişilere büyük olanaklar sağlamaktadır.
Bulgaristan’da Doktora yapmak isteyenlerin, programların ne kadar sürdüğünü, maliyetini, burs olanaklarını, giriş koşullarını, araştırma konusunu ve araştırma projesinin nasıl olması gerektiğini incelemesi ve titiz bir şekilde hazırlanması gerekir. Djar Danışmanlığı tarafından verilen bilgiler net ve yonlendirici olduğundan dolayı Doktora adayları daha kolay tercih yapabilir.

Doktora programları ve giriş koşulları her üniversitede hatta aynı üniversitenin farklı fakültelerinde dahi farklılıklar gösterir. Doktora programlarına başvurmak isteyen kişiler öncellikle Bulgaristan’da seçmiş oldukları üniversitede Bilim Danışmanı bulmak zorundadırlar.

Doktora programlarına genelde master programı sonrası başlanır. Ancak, bazı üniversiteler çok başarılı öğrencileri lisans eğitimi sonrası Doktora programlarına kabul etmektedir. Doktora başvurusu yapan kişinin lisans ve yüksek lisans not ortalaması ve okuduğu ders saat toplamı önemlidir ancak not ortalamasından daha önemli olan kriter araştırma önerisidir. Bu işlem Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lisans ya da Master diplomanıza denklik alındıktan sonra üniversitelerde eğitime başlayabilirsiniz. Bu işlemler 2-3 ay devam etmektedir.
Doktora Bulgarca ya da yabancı dilde gerçekleştirilebilir. Adayın dil seviyesi yeterli değilse Dil Hazırlık Kursun’da 6 aylık eğitim görmesi gerekir. Doktora öğrencileri eğitimlerinin ilk yıllarında sınıf derslerine katılır. İlk yıl teori ve araştırma methotları üzerinde yoğun bir program izlerler.

İlk yıl izlenen yoğun ders programı sonrasında, Doktora öğrencisi 2 - 4 yıl arası süren araştırma ve tez yazma aşamasına geçer. Bu süreç çok zorlu bir süreçtir ve düzenli olarak Bilim Danışmanı ile birlikte çalışmak zorundadır. Bu süreç içerisinde binlerce kaynak, kitap ve tezler inceleyen aday yaklaşık 80-100 sayfalık bir tez yazarak Doktora’sını tamamlamış olur.

Doktora öğrenci adayı üniversite seçimi yaparken kesinlikle başvurmak istediği üniversitenin uzmanlık alanı ile kendi araştırma önerisi konusunun uyumlu olmasına dikkat etmelidir.
Doktora eğitimi sonrası, mezunlar en çok üniversite veya kolejlerde akademisyen olarak görev alırlar. Ancak son yıllarda Kamu ve Özel Sektör doktora yapmış kişilere büyük önem vermektedir. Uluslararası firmalar, bankalar, sanayi kurumları, IT firmaları doktora eğitimi yapanlara kurumları içinde ayrı bir statü sağlamaktadır. Özellikle IT firmaları doktora sahibi olanları bünyesine katmaya en istekli kurumlardır. Çünkü alanları gereği, araştırmaya büyük önem vermek zorunda olup, üniversiteler ile çok yakından çalışmak zorundadırlar.
Doktora programlarına başvurmak isteyenlerin en önem verecekleri konu şüphesiz doğru Bilim Danışmanı’nı bulmaktır. Pek çok üniversite Doktora öğrencilerini kabul ederken ilk kriter akademik kadrolarında öğrenciye Doktora Hocası olabilecek Bilim Danışmanı olup olmadığıdır. Pek çok başarılı Doktora başvurusu sadece uygun Doktora Hocası olmadığı için geri çevrilmektedir. Bilim Danışmanı bulmak çok zor değildir ancak çok iyi bir ön araştırma yapılmalıdır. Üniversitelerin ilgili departmanı ve akademisyenleri ile bire bir irtibata geçilmeli ve Bilim Danışmanı olup olmayacakları sorulmalıdır.

Pek çok üniversiteye Doktora Başvurusu resmi olarak yapılmadan önce Danışmanı mutlaka bulunmalı ve kendisinden araştırma önerisi için onay alınmalıdır.
Bulgaristan’da Doktora eğitimi 3-4 yıl arası sürer ve maliyeti çok yüksek bir programı değildir. Doktora herkesin yapmasını gerektiren bir eğitim değildir ve olmamalıdır ancak son yıllarda Doktora büyük bir önem kazanmış ve pek çok lisans veya master mezunu öğrenci Doktora’ya devam etmektedir.
Doktora eğitimine burs olanakları genelde üniversiteler tarafından sağlanır. Bu burslar genelde direkt mali yardım veya asistanlık şeklinde olur. Ancak, Bulgaristanın 37 Üniversitelerinden Doktora bursu almak için olağanüstü başarılı olmak gerekir.

Doktora Proğramını          bitirenler Türkiye’de YÖK       tarafından kendilerine denklik sertifikası verilir. Ve bu Sertifika Doktor ünvanına eşdeğerdir. Gerekli bilgi için tıklatınız: www.yok.gov.tr